Անհատական հոգեբանական խորհրդատվությունն ու հոգեթերապիան հոգեբանական օգնության հիմնական ու առավել տարածված ձևերից են  և, ըստ էության, այցելուների կողմից ամենանախընտրելի տարբերակը: Հոգեբանական օգնության այս եղանակի ընթացակարգը կախված է տվյալ  հոգեթերապևտիկ մոտեցման առանձնահատկություններից: Այցելությունների հաճախականությունը` հոգեբանի և այցելուի փոխհամաձայնությունից: Սակայն գոյություն ունեն որոշակի մասնագիտական ընդհանուր նորմեր, որոնք սահմանում են հոգեթերապևտիկ հանդիպումների թույլատրելի նվազագույն և առավելագույն սահմանը. հանդիպումները կարող են լինել շաբաթական ոչ ավել քան 3 (երեք) անգամ (առավել բարդ դեպքերում ) և ոչ պակաս քան 1 (մեկ) անգամ:

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ հոգեբանական համալիրրում անհատական հոգեբանական խորրհրդատվություն իրաանացնում են հետևյալ մասնագետները

Մեր մասնագետները