Արտ-թերապիան համարվում է կարևոր թերապևտիկ և հոգեշտկողական մեթոդներից մեկը:

Արտ-թերապիա տերմինը թարգմանվում է ,որպես  << բուժում >> արվեստի միջոցով    ( երաժշտություն, նկարչություն , թատրոն և ալն ): Գտնվելով ստեղծագործական տարածքում անձը ստանում է հրաշալի հնարավորություն ինքնարտահայտևվելու և բացահայտելու իր ներուժը:

 • Հույզերի և զգացունքների արտահայտում:
 • Ինքնաճանաչում սեփակա անձի մասին տեղեկությունների ընդլայում, ադեկվատ ինքնագնահատականի հաստաում:
 • Երևակայության զարգացում: Բոլոր վարժությւնները նպաստում են երևակայության զարգացմանը և տարբեր իրավիճակներում ստեղծագործական մոտեցման ձևավորմանը: Երեխայի մոտ առաջանում են նոր մտքեր, տարբերակներ արդեն ընդունված մտածելակերպի  և վարքաձրի համար, որը թույլ է տալիս կառուցողական կերպով լուծոլ ստեղծված խնդիրներն ու դուրս գալ դժվար իրավիճակներից:

 

Արտ-թերաապիա օգտակար է հետևյալ խնդիրների դեպքում`

 • ագրեսիվութուն
 • ցուցադրական վարք
 • վախեր , բարձր տագանպայնության
 • ցածր ինքնագնահատական
 • սոցիալական դեզադապտացիա, դժվարութուններ շփման մեջ:

 

Մեթոդներ

 1. Խմբաին աշխատանք
 2. Խմբաին քննարկումններ
 3. Արտ թերապևտիկ մեթոդներ