Monthly Archives: August 2015

2308, 2015

Ավազաթերապիա

Երեխայի ընդհանուր հոգեֆիզիոլոգիական վիճակը կարգավորելու համար ««Զարգացում»» հոգեբանական համալիրում անց է կացվում ավազների հետ խաղ կամ ավազաթերապիա։
Այս մեթոդը նաև լավ է անդրադառնում երեխայի մանր մոտորիկայի զարգացման վրա, խոսքի, սենսորիկայի /զգայական ընկալում/, մտածողության, ինտելեկտի, երևակայության վրա։ […]

2308, 2015

Վաղ մանկական աուտիզմ

Աուտիզմը բնութագրվում է սոցիալական կապերի և հաղորդակցման թուլացմամբ, վարքի սահմանափակվածությամբ և կրկնվողությամբ: Այս նշանները սկսվում են մինչ երեխայի 3 տարեկան դառնալը: Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումներ ունեցող երեխաների ծնողների մեծամասնությունը նկատում են իրենց երեխայի անսովոր վարքի դրսևորումները 18-24 ամսական հասակում: […]

2308, 2015

Մանր մոտորիկայի դերն ու նշանակությունը մեր կյանքում

Մարդու կյանքի առաջին տարիները հանդիսանում են առավել ինտենսիվ ֆիզիկական և բարոյական զարգացման ընթացքը:Այս շրջանում կազմավորվում են մանր ու խոշոր շարժողական հմտությունները, ավարտվում է ընկալման գործընթացների զարգացումը և դրվում են ճանաչողական գործընթացների հիմքերը: […]

2308, 2015

Ամոթխածություն

21րդ դարում ծնողների համար ակտուալ հոգեբանական խնդիրների մեջ առանձնակի տեղ է զբաղեցնում ամոթխածությունը և նրանից բխող հաղորդակցման դժվարությունները:
Ներկայումս ավելի շատ մարդիկ են ապրում մեծ քաղաքներում, որտեղ մարդը, գրեթե ամենուր ստիպված է կոնտակտի մեջ մտնել անծանոթների հետ: […]

2308, 2015

Վախը Երեխայի Կյանքում

Իրական կյանքում երեխան հաճախ հանդիպում է շատ դժվարությունների ու վտանգերի ,և կյանքի փորձի բացակայության պայմաններում առաջին հայացքից նորմալ երևույթները նրա մոտ սարսափ են առաջացնում:Անձի բնավորության կայացման ամենակարևոր շրջանը մանկությունն է: […]

2208, 2015

Ֆոբիա

Ֆոբիաների տակ հասկացվում է վախերի տեսակ,որոնց առաջացումը պայմանավորված չէ որևէ ռացիոնալ պատճառով:Դրանք կպչուն ,ոչ ադեկվատ կոնկրետ բովանդակություն ունեցող վախի ապրումներ են,որոնք առաջանում են որոշակի ֆոբիկ իրադրությունում: […]

2208, 2015

Ի՞նչպես կերտենք մեր երազանքների երեխային

 

Վաղուց արդեն հոգեբանները նկատել են, որ մեր սպասելիքները դիմացինից նոր իրականություն կարող են կերտել: Այս երևույթը հոգեբանության մեջ կոչվում է «պիտակավորման սկզբունք» […]