Երեխայի ագրեսիվության պատճառները

Երեխաների մոտ ագրեսիվության դրսևորման պատճառների բացահայտումը և իմացությունը մեծամասամբ կարող են նպաստել հասկանալու վարքի առանձնահատկությունները և ձեռնարկելու համապատասխան կանխարգելիչ ու շտկողական միջոցառումներ։ Ամենատարածված պատճառները կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ. ընտանեկան, անձնային, սոցիալ-կենսաբանական, իրավիճակային, խառնվածքային, ըստ բնավորության : […]