Նյութեր

2308, 2015

Ավազաթերապիա

Երեխայի ընդհանուր հոգեֆիզիոլոգիական վիճակը կարգավորելու համար ««Զարգացում»» հոգեբանական համալիրում անց է կացվում ավազների հետ խաղ կամ ավազաթերապիա։
Այս մեթոդը նաև լավ է անդրադառնում երեխայի մանր մոտորիկայի զարգացման վրա, խոսքի, սենսորիկայի /զգայական ընկալում/, մտածողության, ինտելեկտի, երևակայության վրա։ […]

2308, 2015

Վաղ մանկական աուտիզմ

Աուտիզմը բնութագրվում է սոցիալական կապերի և հաղորդակցման թուլացմամբ, վարքի սահմանափակվածությամբ և կրկնվողությամբ: Այս նշանները սկսվում են մինչ երեխայի 3 տարեկան դառնալը: Աուտիզմի սպեկտրի խանգարումներ ունեցող երեխաների ծնողների մեծամասնությունը նկատում են իրենց երեխայի անսովոր վարքի դրսևորումները 18-24 ամսական հասակում: […]

2308, 2015

Մանր մոտորիկայի դերն ու նշանակությունը մեր կյանքում

Մարդու կյանքի առաջին տարիները հանդիսանում են առավել ինտենսիվ ֆիզիկական և բարոյական զարգացման ընթացքը:Այս շրջանում կազմավորվում են մանր ու խոշոր շարժողական հմտությունները, ավարտվում է ընկալման գործընթացների զարգացումը և դրվում են ճանաչողական գործընթացների հիմքերը: […]

2308, 2015

Ամոթխածություն

21րդ դարում ծնողների համար ակտուալ հոգեբանական խնդիրների մեջ առանձնակի տեղ է զբաղեցնում ամոթխածությունը և նրանից բխող հաղորդակցման դժվարությունները:
Ներկայումս ավելի շատ մարդիկ են ապրում մեծ քաղաքներում, որտեղ մարդը, գրեթե ամենուր ստիպված է կոնտակտի մեջ մտնել անծանոթների հետ: […]

2308, 2015

Վախը Երեխայի Կյանքում

Իրական կյանքում երեխան հաճախ հանդիպում է շատ դժվարությունների ու վտանգերի ,և կյանքի փորձի բացակայության պայմաններում առաջին հայացքից նորմալ երևույթները նրա մոտ սարսափ են առաջացնում:Անձի բնավորության կայացման ամենակարևոր շրջանը մանկությունն է: […]

2208, 2015

Ֆոբիա

Ֆոբիաների տակ հասկացվում է վախերի տեսակ,որոնց առաջացումը պայմանավորված չէ որևէ ռացիոնալ պատճառով:Դրանք կպչուն ,ոչ ադեկվատ կոնկրետ բովանդակություն ունեցող վախի ապրումներ են,որոնք առաջանում են որոշակի ֆոբիկ իրադրությունում: […]

2208, 2015

Ի՞նչպես կերտենք մեր երազանքների երեխային

 

Վաղուց արդեն հոգեբանները նկատել են, որ մեր սպասելիքները դիմացինից նոր իրականություն կարող են կերտել: Այս երևույթը հոգեբանության մեջ կոչվում է «պիտակավորման սկզբունք» […]

806, 2015

Երեխաների մոտ վախի առաջացման գործոն

Երեխաների մոտ կարող են լինլ վախի առաջացման մի քանի գործոն։ Մեծ քաղաքների կառուցումը՝ ուրբանիզացիան։ Մեծ քաղաքի պայմաններում երեխաներն իրենց միայնակ են զգում, նրանք դժվարությամբ են մշտական ընկերներ գտնում և նրանց համար բարդ է ինքնուրույն զբաղմունք գտնելը։ […]

806, 2015

Երբ և ինչպես կազմակերպել երեխայի և մոր ժամանակավոր բաժանումը

Վաղ տարիքում (1-3 տ) երբեմն երեխաները բավական սուր և  ցավագին […]