Ծառայություններ

Դասապատրաստում

от |December 3rd, 2014|Uncategorized|Нет комментариев

Անհատական հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա

Անհատական հոգեբանական խորհրդատվությունն ու հոգեթերապիան հոգեբանական օգնության հիմնական ու առավել տարածված ձևերից են  և, ըստ էության, այցելուների կողմից ամենանախընտրելի տարբերակը: Հոգեբանական օգնության այս եղանակի ընթացակարգը կախված է տվյալ  հոգեթերապևտիկ մոտեցման առանձնահատկություններից: Այցելությունների հաճախականությունը` հոգեբանի և այցելուի փոխհամաձայնությունից: Սակայն գոյություն ունեն որոշակի մասնագիտական ընդհանուր նորմեր, որոնք սահմանում են հոգեթերապևտիկ հանդիպումների թույլատրելի նվազագույն և առավելագույն սահմանը. հանդիպումները […]

от |December 3rd, 2014|Uncategorized|Нет комментариев

Զույգերի և ընտանեկան խորհրդատվություն

от |December 3rd, 2014|Uncategorized|Нет комментариев

Ուսուցողական, հոգեթերապևտիկ և սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգներ

Գոյություն ունեն մի շարք պատճառներ, որոնք խոսում են խմբային խորհրդատվության կարևորության մասին: Ընտանիքում, աշխատավայրում և այլ միկրոմիջավայրերում մարդկանց վրա ազդում են այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են զուգընկերների փոխհարաբերությունների, կոնֆորմիզմի հետ կապված խնդիրները և այլ սոցիալական ազդեցություններ: Հոգեթերապևտիկ խմբում այդ գործոնները արտահայտվում են արհեստականորեն ստեղծվող իրավիճակների (դերային խաղեր, գործնական վարժություններ) ձևով, որոնք խմբի անդամների համար ունենում թերապևտիկ […]

от |December 3rd, 2014|Uncategorized|Нет комментариев

Մասնագիտացված դայակների վերապատրաստում և տրամադրում

от |December 3rd, 2014|Uncategorized|Нет комментариев